Aelod : Mewngofnodi |Cofrestru |Gwybodaeth llwytho i fyny
Chwilio
Llyfrau Half Price
1.Hanes
2.Dyngarwch
3.Cyhoeddi [Addasu ]
Mae Llyfrau Half Price yn cyhoeddi rhai o'r llyfrau y mae'n eu gwerthu, yn ail-argraffu'r teitlau nad ydynt yn hawlfraint neu yn caffael hawliau yr Unol Daleithiau neu Saesneg gan gyhoeddwr arall. Mae Llyfrau Half Price yn ailadrodd y teitlau hyn dan ei fraich gyhoeddi, Hackberry Press.
Ymhlith y teitlau Hackberry Press yw cyfres llyfr stori plant Half Price Books Say Good Night i Illiteracy, gyda 13 rhifyn mewn print. Mae pob elw o'r gyfres yn elwa ar fudiadau llythrennedd teuluol megis Reach Out and Read a'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Llythrennedd Teulu.
Mae'r cwmni'n ymgynnull cryf o ryddid y Lleferydd Cyntaf i ryddid a hawl Americanwyr i gael gwybodaeth a mynegi syniadau. Mae ei gwefan "deletecensorship, org" yn cefnogi llyfrau dychmygus a dewr, gan gynnwys y rhai sy'n mynd i'r afael â phynciau dadleuol ac wedi cael eu beirniadu neu eu gwahardd.
4.Cyfanwerthu
[Llwytho Mwy Cynnwys ]


Hawlfraint @2018 Lxjkh