Aelod : Mewngofnodi |Cofrestru |Gwybodaeth llwytho i fyny
Chwilio
Yr Ail Ryfel Byd [Addasu ]
Roedd yr Ail Ryfel Byd (a grynhoir yn aml i WWII neu WW2), a elwir hefyd yn yr Ail Ryfel Byd, yn rhyfel byd-eang a ddaeth i ben o 1939 i 1945, er bod gwrthdaro cysylltiedig yn dechrau yn gynharach. Roedd yn cynnwys y mwyafrif helaeth o wledydd y byd - gan gynnwys yr holl bwerau gwych - yn y pen draw, ffurfio dau gynghrair milwrol wrthwynebol: y Cynghreiriaid a'r Echel. Hon oedd y rhyfel mwyaf cyffredin mewn hanes, ac yn ymwneud yn uniongyrchol â dros 100 miliwn o bobl o dros 30 o wledydd. Mewn cyflwr o gyfanswm y rhyfel, taflu'r prif gyfranogwyr eu holl alluoedd economaidd, diwydiannol a gwyddonol tu ôl i'r ymdrech rhyfel, gan ddileu'r gwahaniaeth rhwng adnoddau sifil a milwrol.Yr Ail Ryfel Byd oedd y gwrthdaro mwyaf marwol mewn hanes dynol, wedi'i farcio gan 50 miliwn i 85 miliwn o farwolaethau, y rhan fwyaf ohonynt yn sifiliaid yn yr Undeb Sofietaidd a Tsieina. Roedd yn cynnwys llosgi, genocideiddio bwriadol yr Holocost, bomio strategol, newyn, clefyd a'r defnydd cyntaf o arfau niwclear mewn hanes.Nod Ymerodraeth Japan oedd dominyddu Asia a'r Môr Tawel ac roedd eisoes yn rhyfel â Gweriniaeth Tsieina yn 1937, ond yn gyffredinol dywedir bod y rhyfel byd wedi dechrau ar 1 Medi 1939 gydag ymosodiad Gwlad Pwyl gan yr Almaen Natsïaidd a datganiadau dilynol o rhyfel ar yr Almaen gan Ffrainc a'r Deyrnas Unedig. Fe'i cyflenwyd gan yr Undeb Sofietaidd, o ddiwedd 1939 i ddechrau 1941, mewn cyfres o ymgyrchoedd a chytundebau, yr Almaen wedi cwympo neu reoli llawer o gyfandir Ewrop, a ffurfiodd gynghrair Echel gyda'r Eidal a Siapan. O dan Gyfansoddiad Molotov-Ribbentrop o Awst 1939, yr Almaen a'r Undeb Sofietaidd wedi rhannu a thirio tiriogaethau eu cymdogion Ewropeaidd, Gwlad Pwyl, y Ffindir, Romania a gwladwriaethau'r Baltig.Parhaodd y rhyfel yn bennaf rhwng pwerau Echel Ewropeaidd a chlymblaid y Deyrnas Unedig a'r Gymanwlad Brydeinig, gydag ymgyrchoedd gan gynnwys ymgyrchoedd Gogledd Affrica a Dwyrain Affrica, y frwydr awyrol Brwydr Prydain, yr ymgyrch bomio Blitz, a'r Ymgyrch Balkan hefyd fel brwydr hir yr Iwerydd. Ar 22 Mehefin 1941, lansiodd y pwerau Echel Ewropeaidd ymosodiad o'r Undeb Sofietaidd, gan agor y theatr tir ryfel fwyaf mewn hanes, a oedd yn dal y rhan fwyaf o rymoedd milwrol yr Echel i ryfel o adfywiad. Ym mis Rhagfyr 1941, ymosododd Japan ar yr Unol Daleithiau a chyrhaeddiad Ewropeaidd yn y Cefnfor Tawel, ac yn gaeth i lawer o'r Western Pacific.Gwrthododd yr Echel ymlaen yn 1942 pan gollodd Japan frwydr beirniadol Midway, ac roedd yr Almaen a'r Eidal yn cael eu trechu yng Ngogledd Affrica ac yna, yn benderfynol, yn Stalingrad yn yr Undeb Sofietaidd. Yn 1943, gyda chyfres o droseddau yn yr Almaen ar y Ffrynt Dwyreiniol, ymosodiad Cynghreiriaid Sicily a'r ymosodiad Cymheiriaid o'r Eidal a achosodd ildio Eidalaidd, a buddugoliaethau Cynghreiriaid yn y Môr Tawel, collodd yr Echel y fenter ac ymgymryd ag adfywiad strategol ar bob wyneb . Ym 1944, ymosododd y Cynghreiriaid Gorllewinol Ffrainc a oedd yn meddiannu'r Almaen, tra bod yr Undeb Sofietaidd wedi adennill ei holl golledion tiriogaethol ac yn ymosod ar yr Almaen a'i chynghreiriaid. Yn ystod 1944 a 1945, roedd y Siapan yn dioddef gwrthdroi mawr yn y tir mawr Asia yn Ne Canolbarth Tsieina a Burma, tra bod y Cynghreiriaid wedi crithro'r Llynges Siapan a chipio allweddi ynysoedd Western Pacific.Daeth y rhyfel yn Ewrop i ben gydag ymosodiad o'r Almaen gan y Cynghreiriaid Gorllewinol a'r Undeb Sofietaidd, gan arwain at ddal Berlin yn erbyn milwyr Sofietaidd, hunanladdiad Adolf Hitler a'r ildio diamod dilynol Almaenig ar 8 Mai 1945.Yn dilyn Datganiad Potsdam gan y Cynghreiriaid ar 26 Gorffennaf 1945 a gwrthod Japan i ildio o dan ei delerau, gollodd yr Unol Daleithiau bomiau atomig ar ddinasoedd Siapan Hiroshima a Nagasaki ar 6 Awst a 9 Awst yn y drefn honno. Gyda ymosodiad ar yr archipelago Siapan ar fin digwydd, fe wnaeth y posibilrwydd o fomio atomig ychwanegol a'r ymosodiad Sofietaidd o Manchuria, Japan ildio'n ffurfiol ar 2 Medi 1945. Felly daeth y rhyfel yn Asia i ben, gan gadarnhau cyfanswm buddugoliaeth y Cynghreiriaid.Y Rhyfel Byd Cyntaf newid aliniad gwleidyddol a strwythur cymdeithasol y byd. Sefydlwyd y Cenhedloedd Unedig (Cenhedloedd Unedig) i feithrin cydweithrediad rhyngwladol ac atal gwrthdaro yn y dyfodol. Daeth y pwerau gwych mawr-Tsieina, Ffrainc, yr Undeb Sofietaidd, y Deyrnas Unedig, a'r Unol Daleithiau-yn aelodau parhaol Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig. Daeth yr Undeb Sofietaidd a'r Unol Daleithiau i ben fel gorchwylion cystadleuol, gan osod y llwyfan ar gyfer y Rhyfel Oer, a barhaodd am y 46 mlynedd nesaf. Yn y cyfamser, gwaethygu dylanwad pwerau gwych Ewrop, tra dechreuodd datgysylltiad Affrica ac Asia. Roedd y rhan fwyaf o wledydd y mae eu diwydiannau wedi'u difrodi wedi symud tuag at adferiad economaidd. Ymddangosodd integreiddio gwleidyddol, yn enwedig yn Ewrop, fel ymdrech i orffen cenhedloedd cyn rhyfel a chreu hunaniaeth gyffredin..
1.Cronoleg
2.Cefndir
2.1.Ewrop
2.2.Asia
3.Digwyddiadau cyn y rhyfel
3.1.Ymosodiad Eidalaidd Ethiopia (1935)
3.2.Rhyfel Cartref Sbaen (1936-39)
3.3.Ymosodiad Siapan o Tsieina (1937)
3.4.Gwrthdaro rhwng ffiniau Sofietaidd-Siapaneaidd
3.5.Galwedigaethau a chytundebau Ewropeaidd
4.Cwrs y rhyfel
4.1.Ymladd yn rhyfel yn Ewrop (1939-40)
4.2.Gorllewin Ewrop (1940-41)
4.3.Môr y Canoldir (1940-41)
4.4.Ymosodiad echel ar yr Undeb Sofietaidd (1941)
4.5.Rhyfel allan yn y Môr Tawel (1941)
4.6.Stondinau ymlaen llaw echel (1942-43)
4.6.1.Môr Tawel (1942-43)
4.6.2.Ffrynt y Dwyrain (1942-43)
4.6.3.Gorllewin Ewrop / Iwerydd a Môr y Canoldir (1942-43)
4.7.Mae cynghreiriaid yn ennill momentwm (1943-44)
4.8.Cynghreiriaid yn cau (1944)
4.9.Cwymp Echel, buddugoliaeth Allied (1944-45)
5.Achosion
6.Effaith
6.1.Anafusion a throseddau rhyfel
6.2.Genocideiddio, gwersylloedd crynhoi, a llafur caethweision
6.3.Galwedigaeth
6.4.Ffiniau cartref a chynhyrchu
6.5.Cynnydd mewn technoleg a rhyfel
[Llwytho Mwy Cynnwys ]


Hawlfraint @2018 Lxjkh