Aelod : Mewngofnodi |Cofrestru |Gwybodaeth llwytho i fyny
Chwilio
Cyfrifiadur prif ffrâm [Addasu ]
Cyfrifiaduron prif ffrâm (cyfeirir atynt fel "haearn fawr") yw cyfrifiaduron a ddefnyddir gan sefydliadau mawr yn bennaf ar gyfer ceisiadau beirniadol, prosesu data swmp, megis ystadegau cyfrifiad, diwydiant a defnyddwyr, cynllunio adnoddau menter a phrosesu trafodion.
Cyfeiriodd y term yn wreiddiol at y cabinetau mawr o'r enw "prif fframiau" a oedd yn gartrefu'r uned brosesu ganolog a phrif gof cyfrifiaduron cynnar. Yn ddiweddarach, defnyddiwyd y term i wahaniaethu peiriannau masnachol uchel o unedau llai pwerus. Sefydlwyd y rhan fwyaf o bensaernļau system gyfrifiadurol ar raddfa fawr yn y 1960au, ond maent yn parhau i esblygu.
[Cynllunio adnoddau menter]
1.Dylunio
2.Nodweddion
3.Y farchnad gyfredol
4.Hanes
5.Gwahaniaethau gan uwchgyfrifiaduron
[Llwytho Mwy Cynnwys ]


Hawlfraint @2018 Lxjkh