Aelod : Mewngofnodi |Cofrestru |Gwybodaeth llwytho i fyny
Chwilio
Sgan raster [Addasu ]
Sgan raster, neu sganio raster, yw'r patrwm hirsgwar o gipio delweddau ac ailadeiladu yn y teledu. Drwy gyfatebiaeth, defnyddir y term ar gyfer graffeg raster, patrwm storio delweddau a throsglwyddiad a ddefnyddir yn y rhan fwyaf o systemau delwedd bitiau cyfrifiadurol. Daw'r gair raster o'r rastrum gair Lladin (racyn), sy'n deillio o radere (i sgrapio); gweler hefyd rastrum, offeryn ar gyfer llinellau staff cerddorol. Mae'r patrwm a adaenir gan linellau racyn, pan gaiff ei dynnu'n syth, yn debyg i linellau cyfochrog raster: mae'r sganio llinell-wrth-lein hon yn golygu bod yna raster. Mae'n broses systematig o gwmpasu'r ardal yn raddol, un llinell ar y tro. Er ei bod yn aml yn llawer iawn yn gyflymach, mae'n debyg yn yr ystyr mwyaf cyffredinol i sut mae golwg un yn teithio pan fydd un yn darllen llinellau testun.
[Map bap]
1.Disgrifiad
1.1.Llinellau sganio
1.2.Patrwm sganio
1.3.Argraffwyr
1.4.Ffontiau
2.Amseru fideo
3.Canfyddiad
4.Theori a hanes
4.1.Sganio interlaced
4.2.Radar
[Llwytho Mwy Cynnwys ]


Hawlfraint @2018 Lxjkh