Aelod : Mewngofnodi |Cofrestru |Gwybodaeth llwytho i fyny
Chwilio
Manwerthu
1.Etymology
2.Hanes
2.1.Manwerthu yn hynafol [Addasu ]
Mae marchnadoedd manwerthu wedi bodoli ers y cyfnod hynafol. Mae tystiolaeth archeolegol ar gyfer masnach, sy'n debyg o gynnwys systemau chwalu, yn dyddio'n ôl dros 10,000 o flynyddoedd. Wrth i wareiddiadau dyfu, cafodd cowntio ei ddisodli gan fasnach fanwerthu yn cynnwys arian. Credir bod gwerthu a phrynu wedi dod i'r amlwg yn Asia Minor (Twrci modern) tua'r 7fed mileniwm BCE. Gharipour yn dangos tystiolaeth o siopau cyntefig a chanolfannau masnach yn Sialk Hills yn Kashan (6,000 BCE), Catalk Huyuk yn Nhwrci heddiw (7,500-5,700 BCE), Jericho (2,600 BCE) a Susa (4,000 BCE). Awyr agored, roedd marchnadoedd cyhoeddus yn hysbys yn Babiloniaeth hynafol, Assyria, Phoenicia a'r Aifft. Fel arfer roedd y marchnadoedd hyn yn meddiannu lle yng nghanol y dref. O amgylch y farchnad, mae cwmnļau medrus, megis gweithwyr metel a gweithwyr lledr, yn eiddo parhaol yn yr orllewin a arweiniodd at y farchnad agored. Efallai y bydd y crefftwyr hyn wedi gwerthu nwyddau yn uniongyrchol o'u heiddo, ond hefyd yn paratoi nwyddau ar werth ar ddiwrnodau'r farchnad. Mewn marchnadoedd hynaf Gwlad Groeg a weithredir o fewn yr agora, man agored lle roedd nwyddau ar gael ar fatiau neu stondinau dros dro ar ddiwrnodau marchnad. Yn Rhufain hynafol, cynhaliwyd masnach yn y fforwm. Roedd gan Rhufain ddau fforwm; Fforwm Romanum y Fforwm a Trajan. Roedd yr olaf yn ehangder helaeth, yn cynnwys adeiladau lluosog gyda siopau ar bedair lefel. Gellir dadlau mai'r fforwm Rhufeinig yw'r enghraifft gynharaf o flaen siop siopau barhaol. Yn yr hynafiaeth, roedd cyfnewid yn ymwneud â gwerthu uniongyrchol trwy fasnachwyr neu beddwyr a systemau clymio yn gyffredin.
Fe wnaeth y Phoenicians, a nodir ar gyfer eu sgiliau môr, ymestyn eu llongau ar draws y Môr Canoldir, gan ddod yn bŵer masnachu mawr erbyn y BCE 9fed ganrif. Fe wnaeth y Phoenicians fewnforio ac allforio pren, tecstilau, gwydr a chynhyrchion megis gwin, olew, ffrwythau wedi'u sychu a chnau. Roedd eu sgiliau masnachu yn golygu bod angen rhwydwaith o gytrefi ar hyd arfordir Môr y Canoldir, yn ymestyn o'r Creta modern hyd at Tangiers ac i Sardinia. Nid oedd y Phoenicians yn masnachu mewn nwyddau diriaethol, ond roeddent hefyd yn allweddol wrth gludo diwylliant. Roedd angen cadw llyfrau a gohebiaeth sylweddol ar rwydweithiau masnach helaeth Phoenicia. Mewn oddeutu 1500 BCE, datblygodd y Phoenicians wyddor gonsonol a oedd yn llawer haws i'w ddysgu bod y sgriptiau cymhleth a ddefnyddir yn yr hen Aifft a Mesopotamia. Roedd masnachwyr a masnachwyr Phoenicia yn bennaf gyfrifol am ledaenu eu gwyddor o gwmpas y rhanbarth. Mae arysgrifau Phoenician wedi eu canfod mewn safleoedd archeolegol mewn nifer o ddinasoedd Ffeniciaidd a hen gytrefi o gwmpas Môr y Canoldir, megis Byblos (yn Libanus heddiw) a Carthage yng Ngogledd Affrica.
Yn y byd Graeco-Rufeinig, roedd y farchnad yn bennaf yn gwasanaethu'r gweriniaeth leol. Byddai cynhyrchwyr lleol, a oedd ar y cyfan yn wael, yn gwerthu gwargedion bach o'u gweithgareddau ffermio unigol, yn prynu offer fferm fechan a hefyd yn prynu rhai moethus ar gyfer eu cartrefi. Roedd cynhyrchwyr mawr megis yr ystadau mawr yn ddigon deniadol i fasnachwyr alw yn uniongyrchol ar eu gatiau fferm, gan orfodi angen cynhyrchwyr i fynychu marchnadoedd lleol. Rheolodd y tirfeddianwyr cyfoethog eu dosbarthiad eu hunain, a allai fod wedi cynnwys allforio ac mewnforio. Mae natur y marchnadoedd allforio yn hynafol wedi'i gofnodi'n dda mewn ffynonellau hynafol ac astudiaethau achos archeolegol. Roedd yn well gan y Rhufeiniaid brynu nwyddau o leoedd penodol: wystrys o Londinium, sinamon o fynydd penodol yn Arabia, ac roedd y dewisiadau hyn yn y lle yn ysgogi masnach ledled Ewrop a'r Dwyrain Canol. Roedd marchnadoedd hefyd yn ganolfannau bywyd cymdeithasol pwysig.
Mae'r cynnydd mewn manwerthu a marchnata yn Lloegr ac Ewrop wedi'i astudio'n helaeth, ond gwyddys llai am ddatblygiadau mewn mannau eraill. Serch hynny, mae ymchwil ddiweddar yn awgrymu bod Tsieina wedi arddangos hanes cyfoethog o systemau manwerthu cynnar. O mor gynnar â 200 BCE, defnyddiwyd deunydd pacio a brandio Tsieineaidd i nodi teulu, enwau lleoedd ac ansawdd y cynnyrch, a defnyddiwyd y defnydd o frand cynnyrch a osodir gan y llywodraeth rhwng 600 a 900 CE. Mae Eckhart a Bengtsson wedi dadlau bod cymdeithas Tsieineaidd wedi datblygu diwylliant defnyddiwrol yn ystod y Brenin Song (960-1127), lle y gellir cyrraedd lefel uchel o ddefnydd ar gyfer amrywiaeth eang o ddefnyddwyr cyffredin yn hytrach na dim ond yr elitaidd. Arweiniodd cynnydd diwylliant defnyddwyr at y buddsoddiad masnachol mewn delwedd cwmni a reolir yn ofalus, arwyddion manwerthu, brandiau symbolaidd, amddiffyn nod masnach a chysyniadau soffistigedig sbon.
[Gwlad Groeg Hynafol][Agora][Peddler]
2.2.Manwerthu yn Ewrop Ganoloesol
2.3.Manwerthu yn y 17eg, 18fed a 19eg ganrif
2.4.Manwerthu yn y cyfnod modern
3.Strategaeth fanwerthu
4.Y gymysgedd marchnata manwerthu
4.1.Cynnyrch
4.1.1.Cynnyrch amrywiol
4.1.2.Gwasanaeth cwsmeriaid a gwasanaethau ategol
4.1.2.1.Mathau o wasanaeth cwsmeriaid
4.2.Lle
4.2.1.Lleoliad
4.3.Strategaeth a thactegau prisio
4.3.1.Tactegau Prisio
4.4.Personél a staffio
4.4.1.Gwerthu a thechnegau gwerthu
4.5.Hyrwyddo
4.6.Cyflwyniad
4.6.1.Dylunio mannau manwerthu
5.Proffiliau siopwyr
6.Fformat manwerthu: mathau o siopau manwerthu
6.1.Math manwerthu yn ōl cynnyrch
6.2.Mathau manwerthu yn ôl strategaeth farchnata
6.3.Mathau manwerthu eraill
7.10 prif fanwerthwr byd-eang
7.1.Cystadleuaeth
8.Heriau
9.Ystadegau ar gyfer gwerthiannau manwerthu cenedlaethol
9.1.Unol Daleithiau
9.2.Canol Ewrop
9.3.Byd
10.Cydgrynhoi
[Llwytho Mwy Cynnwys ]


Hawlfraint @2018 Lxjkh