Aelod : Mewngofnodi |Cofrestru |Gwybodaeth llwytho i fyny
Chwilio
Manwerthu
1.Etymology
2.Hanes
2.1.Manwerthu yn hynafol
2.2.Manwerthu yn Ewrop Ganoloesol
2.3.Manwerthu yn y 17eg, 18fed a 19eg ganrif
2.4.Manwerthu yn y cyfnod modern [Addasu ]
Diffinnir cyfnod modern manwerthu fel y cyfnod o'r chwyldro diwydiannol i'r 21ain ganrif. Mewn dinasoedd mawr, daeth y siop adrannol i ben yn y canol i ddiwedd y 19eg ganrif, ac arferion siopa wedi'u haddasu'n barhaol, a chysyniadau gwasanaeth a moethus wedi'u hailddiffinio. Y term, "storfa adrannol" a ddechreuodd yn America. Yn y 19eg ganrif, roedd y siopau hyn yn cael eu galw'n siopau emporia neu warws. Agorwyd nifer o brif siopau adrannau ar draws UDA, Prydain ac Ewrop o ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg gan gynnwys; Harrod o Lundain ym 1834; Kendall's ym Manceinion ym 1836; Selfridges Llundain ym 1909; Macy's o Efrog Newydd yn 1858; Bloomingdale's ym 1861; Sak yn 1867; J.C. Penney yn 1902; Le Bon Marché o Ffrainc yn 1852 a Galeries Lafayette o Ffrainc ym 1905. Roedd datblygiadau eraill yn yr ugeinfed ganrif mewn manwerthu yn cynnwys siopau cadwyn, archebu drwy'r post, marchnata aml-lefel (gwerthu pyramid neu farchnata rhwydwaith, tua'r 1920au), cynlluniau plaid (c. 1930au) ac e-fasnach B2C (seiber-beddio).
Roedd llawer o'r siopau adrannol yn fwy na dim ond emporiwm manwerthu; yn hytrach, roeddent yn leoliadau lle gallai siopwyr dreulio'u hamser hamdden a'u difyrru. Roedd rhai siopau adrannol yn cynnig ystafelloedd darllen, orielau celf a chyngherddau. Roedd gan y rhan fwyaf o siopau adrannol ystafelloedd te neu ystafelloedd bwyta ac roeddent yn cynnig mannau triniaeth lle gallai merched ysgogi menyn. Daeth y sioe ffasiwn, a ddechreuodd yn yr Unol Daleithiau tua 1907, yn ddigwyddiad nodwedd staple ar gyfer nifer o siopau adrannol a chafodd ymddangosiadau enwog eu heffeithio hefyd. Roedd digwyddiadau themâu yn cynnwys nwyddau o lannau tramor, gan amlygu siopwyr i ddiwylliannau egsotig y Dwyrain Canol a'r Canolbarth.
Yn ystod y cyfnod hwn, gweithiodd manwerthwyr i ddatblygu arferion marchnata manwerthu modern. Mae masnachwyr arloesol a gyfrannodd at ddulliau marchnata a rheoli manwerthu modern yn cynnwys: A. T. Stewart, Potter Palmer, John Wanamaker, Ward Trefaldwyn, Maes Marshall, Richard Warren Sears, Rowland Macy, J.C. Penney, Fred Lazarus, brodyr Edward a William Filene a Sam Walton. Er enghraifft, datblygodd Edward Filene, sy'n ymgynnull o'r ymagwedd wyddonol tuag at reoli manwerthu, y cysyniad o Fargein Awtomatig Islawr. Er nad Filene's Basement oedd y 'islawr bargen' cyntaf yn yr Unol Daleithiau, roedd egwyddorion cyffro 'awtomatig marciau' yn creu cyffrous ac yn proffidiol iawn. O dan gynllun Filene, roedd yn rhaid gwerthu nwyddau o fewn 30 diwrnod neu fe'i marcwyd i lawr; ar ôl 12 diwrnod arall, cafodd y nwyddau ei ostwng ymhellach gan 25% ac os oedd yn dal heb ei werthu ar ôl 18 diwrnod arall, cymhwyswyd marc pellach o 25%. Pe bai'r nwyddau'n dal heb eu gwerthu ar ôl dau fis, rhoddwyd i elusennau. Roedd Filene yn arloeswr mewn perthynas â gweithwyr. Sefydlodd raglen rhannu elw, isafswm cyflog i fenywod, wythnos waith 40 awr, clinigau iechyd a gwyliau â thâl. Roedd hefyd yn chwarae rhan bwysig wrth annog Cymdeithas Filee Cooperative, "efallai yr undeb cwmnïau cynharaf America". Drwy'r sianel hon, ymgysylltodd yn adeiladol â'i weithwyr mewn prosesau bargeinio a chyflafareddu ar y cyd. Credir bod Ward Trefaldwyn yn datblygu systemau gwerthu catalogau ac archebu post. Roedd ei gatalog cyntaf a gyhoeddwyd ym mis Awst 1872 yn cynnwys rhestr brisiau dillad sengl 8 mewn × 12 yn (20 cm × 30 cm), gan restru 163 o eitemau ar werth gyda chyfarwyddiadau archebu y bu Ward wedi ysgrifennu'r copi amdanynt. Dyfeisiodd hefyd yr ymadrodd dal-dal "boddhad gwarantedig neu eich arian yn ôl" a weithredwyd ym 1875.
Drwy gydol yr ugeinfed ganrif, daeth tuedd tuag at olion traed siopau mwy yn amlwg. Tyfodd maint cyfartalog archfarchnad yr Unol Daleithiau o 31,000 troedfedd sgwâr yn 1991 i 44,000 troedfedd sgwâr yn 2000. Yn 1963, agorodd Carrefour yr archfarchnad gyntaf yn St Genevieve-de-Bois, ger Paris, Ffrainc. Erbyn diwedd yr ugeinfed ganrif, roedd siopau'n defnyddio labeli fel siopau "mega-siopau" a "warws" i adlewyrchu eu maint cynyddol. Yn Awstralia, er enghraifft, mae'r gadwyn caledwedd boblogaidd, mae Bunnings wedi symud o siopau "cartrefi" llai (mannau llawr manwerthu o dan 5,000 metr sgwâr) i siopau "warws" (lle llawr manwerthu rhwng 5,000 a 21,000 metr sgwâr) er mwyn darparu lle ystod ehangach o nwyddau ac mewn ymateb i dwf y boblogaeth a dewisiadau newidiol defnyddwyr. Nid oedd y duedd i fyny o gynyddu mannau manwerthu yn gyson ar draws y cenhedloedd, ac fe'i harweiniodd yn gynnar yn yr 21ain ganrif i wahaniaeth dwy flynedd mewn darnau sgwâr fesul pen rhwng yr Unol Daleithiau ac Ewrop. Wrth i'r 21ain ganrif gymryd siâp, mae rhai arwyddion yn awgrymu bod siopau manwerthu mawr wedi dod o dan bwysau cynyddol o fodelau gwerthiant ar-lein a bod y gostyngiadau yn y siop yn amlwg.
3.Strategaeth fanwerthu
4.Y gymysgedd marchnata manwerthu
4.1.Cynnyrch
4.1.1.Cynnyrch amrywiol
4.1.2.Gwasanaeth cwsmeriaid a gwasanaethau ategol
4.1.2.1.Mathau o wasanaeth cwsmeriaid
4.2.Lle
4.2.1.Lleoliad
4.3.Strategaeth a thactegau prisio
4.3.1.Tactegau Prisio
4.4.Personél a staffio
4.4.1.Gwerthu a thechnegau gwerthu
4.5.Hyrwyddo
4.6.Cyflwyniad
4.6.1.Dylunio mannau manwerthu
5.Proffiliau siopwyr
6.Fformat manwerthu: mathau o siopau manwerthu
6.1.Math manwerthu yn ōl cynnyrch
6.2.Mathau manwerthu yn ôl strategaeth farchnata
6.3.Mathau manwerthu eraill
7.10 prif fanwerthwr byd-eang
7.1.Cystadleuaeth
8.Heriau
9.Ystadegau ar gyfer gwerthiannau manwerthu cenedlaethol
9.1.Unol Daleithiau
9.2.Canol Ewrop
9.3.Byd
10.Cydgrynhoi
[Llwytho Mwy Cynnwys ]


Hawlfraint @2018 Lxjkh