Aelod : Mewngofnodi |Cofrestru |Gwybodaeth llwytho i fyny
Chwilio
Unol Daleithiau [Addasu ]
Cydlynu: 40 ° N 100 ° W / 40 ° N 100 ° W / 40; -100Mae Unol Daleithiau America (UDA), a elwir yn gyffredin fel yr Unol Daleithiau (U.S.) neu America, yn weriniaeth ffederal sy'n cynnwys 50 o wladwriaethau, ardal ffederal, pum prif diriogaeth hunan-lywodraethol, ac amrywiol eiddo. Yn 3.8 miliwn o filltiroedd sgwâr (9.8 miliwn km2) a gyda thros 325 miliwn o bobl, yr Unol Daleithiau yw gwlad trydydd neu bedwaredd fwyaf y byd gan yr ardal gyfan a'r trydydd rhan fwyaf poblog. Y brifddinas yw Washington, D.C., a'r ddinas fwyaf yn ôl poblogaeth yw Dinas Efrog Newydd. Mae pedwar deg wyth yn nodi ac mae ardal ffederal y brifddinas yn gyfochrog ac wedi'i leoli yng Ngogledd America rhwng Canada a Mecsico. Mae cyflwr Alaska yng nghornel gogledd-orllewinol Gogledd America, wedi'i ffinio â Chanada i'r dwyrain ac ar draws Afon Bering o Rwsia i'r gorllewin. Mae cyflwr Hawaii yn archipelago yng nghanol y Môr Tawel. Mae tiriogaethau yr Unol Daleithiau yn cael eu gwasgaru am y Môr Tawel a'r Môr Caribïaidd, sy'n ymestyn dros naw parth amser swyddogol. Mae daearyddiaeth, hinsawdd a bywyd gwyllt hynod amrywiol yr Unol Daleithiau yn ei gwneud yn un o wledydd 17 megadiverse y byd.Mwyodd Paleo-Indiaid o Asia i dir mawr Gogledd America o leiaf 15,000 o flynyddoedd yn ôl. Dechreuodd gwladychiad Ewropeaidd yn yr 16eg ganrif. Daeth yr Unol Daleithiau i'r amlwg o'r tair ar ddeg o gytrefi Prydeinig a sefydlwyd ar hyd yr Arfordir Dwyreiniol. Arweiniodd nifer o anghydfodau rhwng Prydain Fawr a'r cytrefi yn dilyn Rhyfel Ffrangeg a Indiaidd at y Chwyldro America, a ddechreuodd ym 1775, a'r Datganiad Annibyniaeth ddilynol ym 1776. Daeth y rhyfel i ben ym 1783 gyda'r Unol Daleithiau yn dod yn wlad gyntaf i ennill annibyniaeth o bŵer Ewropeaidd. Mabwysiadwyd y cyfansoddiad presennol ym 1788, gyda'r un o'r deg gwelliant cyntaf, a enwyd ar y cyd yn y Mesur Hawliau, yn cael eu cadarnhau yn 1791 i warantu llawer o ryddid sifil sylfaenol.Cychwynnodd yr Unol Daleithiau ar ehangiad egnïol ar draws Gogledd America trwy gydol y 19eg ganrif, gan ennill tiriogaethau newydd, gan ddisodli llwythi Brodorol America, ac yn raddol yn cyfaddef gwladwriaethau newydd nes iddo orffen y cyfandir erbyn 1848. Yn ystod ail hanner y 19eg ganrif, rhyfelodd y Rhyfel Cartref wedi arwain at wahardd caethwasiaeth. Erbyn diwedd y ganrif, roedd yr Unol Daleithiau wedi ymestyn i mewn i'r Cefnfor Tawel, ac fe ddechreuodd ei heconomi, a ysgogwyd yn rhannol gan y Chwyldro Diwydiannol, i fynd. Cadarnhaodd y Rhyfel Sbaeneg-America a'r Rhyfel Byd Cyntaf statws y wlad fel pŵer milwrol byd-eang. Daeth yr Unol Daleithiau i ben o'r Ail Ryfel Byd fel grym cyffredinol byd-eang, y wlad gyntaf i ddatblygu arfau niwclear, yr unig wlad i'w defnyddio yn rhyfel, ac yn aelod parhaol o Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig. Yn ystod y Rhyfel Oer, yr Unol Daleithiau a'r Undeb Sofietaidd oedd yn cystadlu yn y Ras Gofod, gan ddod i ben â glaniad lleuad 1969. Gadawodd diwedd y Rhyfel Oer a chwymp yr Undeb Sofietaidd yn 1991 yr Unol Daleithiau fel unig bŵer y byd.Mae'r Unol Daleithiau yn aelod sefydliadol o'r Cenhedloedd Unedig, Banc y Byd, y Gronfa Ariannol Ryngwladol, Sefydliad yr Unol Daleithiau America (OAS), a sefydliadau rhyngwladol eraill. Mae'r Unol Daleithiau yn wlad ddatblygedig, gydag economi mwyaf y byd trwy CMC enwebedig a'r economi ail fwyaf gan PPP, sy'n cyfrif am oddeutu chwarter CMC byd-eang. Economi yr Unol Daleithiau yw'r tyfu gyflymaf yn America ac yn ôl-ddiwydiannol i raddau helaeth, wedi'i nodweddu gan oruchwyliaeth gwasanaethau a gweithgareddau sy'n seiliedig ar wybodaeth, er bod y sector gweithgynhyrchu yn parhau i fod yr ail fwyaf yn y byd. Er mai dim ond 4.3% o gyfanswm y byd y mae ei phoblogaeth, mae gan Americanwyr 33.4% o'r holl gyfoeth yn y byd, y gyfran fwyaf o gyfoeth byd-eang wedi'i ganoli mewn un wlad.Mae'r Unol Daleithiau yn rhedeg ymhlith y cenhedloedd uchaf mewn sawl mesur o berfformiad economaidd-gymdeithasol, gan gynnwys cyflog cyfartalog, datblygiad dynol, CMC y pen a chynhyrchiant y pen. U.S. yw'r pŵer milwrol mwyaf blaenllaw yn y byd, gan greu traean o'r gwariant milwrol byd-eang. Mae hefyd yn arweinydd byd-eang mewn gwyddoniaeth a thechnoleg..
[Canolbarth America][Lladin][iaith Saesneg][ISO 4217][ISO 3166][Rhyfel Cartref America][Chwyldro diwydiannol][Yr Ail Ryfel Byd]
1.Etymology
2.Hanes
2.1.Pobl brodorol a hanes cyn-Columbinaidd
2.2.Aneddiadau Ewropeaidd
2.2.1.Effeithiau ar a rhyngweithio â phoblogaethau brodorol
2.3.Annibyniaeth ac ehangiad (1776-1865)
2.4.Eraill Rhyfel Cartref ac Adluniad
2.5.Mewnfudo, ehangu a diwydiannu pellach
2.6.Y Rhyfel Byd Cyntaf, Dirwasgiad Mawr, a'r Ail Ryfel Byd
2.7.Rhyfel Oer a oes hawliau sifil
2.8.Hanes cyfoes
3.Daearyddiaeth, hinsawdd, a'r amgylchedd
3.1.Bywyd Gwyllt
4.Demograffeg
4.1.Poblogaeth
4.2.Iaith
4.3.Crefydd
4.4.Strwythur teuluol
5.Llywodraeth a gwleidyddiaeth
5.1.Adrannau gwleidyddol
5.2.Partļon ac etholiadau
5.3.Cysylltiadau tramor
5.4.Cyllid y Llywodraeth
5.5.Milwrol
6.Gorfodaeth y gyfraith a throsedd
7.Economi
7.1.Incwm, tlodi a chyfoeth
8.Seilwaith
8.1.Cludiant
8.2.Ynni
8.3.Cyflenwad dŵr a glanweithdra
9.Addysg
10.Diwylliant
10.1.Bwyd
10.2.Llenyddiaeth, athroniaeth, a'r celfyddydau
10.3.Cerddoriaeth
10.4.Sinema
10.5.Chwaraeon
10.6.Cyfryngau
11.Gwyddoniaeth a thechnoleg
12.Iechyd
[Llwytho Mwy Cynnwys ]


Hawlfraint @2018 Lxjkh