Aelod : Mewngofnodi |Cofrestru |Gwybodaeth llwytho i fyny
Chwilio
Unol Daleithiau
1.Etymology
2.Hanes
2.1.Pobl brodorol a hanes cyn-Columbinaidd
2.2.Aneddiadau Ewropeaidd
2.2.1.Effeithiau ar a rhyngweithio â phoblogaethau brodorol
2.3.Annibyniaeth ac ehangiad (1776-1865)
2.4.Eraill Rhyfel Cartref ac Adluniad
2.5.Mewnfudo, ehangu a diwydiannu pellach
2.6.Y Rhyfel Byd Cyntaf, Dirwasgiad Mawr, a'r Ail Ryfel Byd
2.7.Rhyfel Oer a oes hawliau sifil
2.8.Hanes cyfoes
3.Daearyddiaeth, hinsawdd, a'r amgylchedd
3.1.Bywyd Gwyllt
4.Demograffeg
4.1.Poblogaeth
4.2.Iaith
4.3.Crefydd
4.4.Strwythur teuluol
5.Llywodraeth a gwleidyddiaeth
5.1.Adrannau gwleidyddol
5.2.Partļon ac etholiadau
5.3.Cysylltiadau tramor
5.4.Cyllid y Llywodraeth
5.5.Milwrol
6.Gorfodaeth y gyfraith a throsedd
7.Economi
7.1.Incwm, tlodi a chyfoeth
8.Seilwaith
8.1.Cludiant
8.2.Ynni
8.3.Cyflenwad dŵr a glanweithdra
9.Addysg
10.Diwylliant
10.1.Bwyd
10.2.Llenyddiaeth, athroniaeth, a'r celfyddydau
10.3.Cerddoriaeth
10.4.Sinema
10.5.Chwaraeon
10.6.Cyfryngau
11.Gwyddoniaeth a thechnoleg [Addasu ]
Bu'r Unol Daleithiau yn arweinydd mewn arloesedd technolegol ers diwedd y 19eg ganrif ac ymchwil wyddonol ers canol yr 20fed ganrif. Datblygwyd dulliau ar gyfer cynhyrchu rhannau cyfnewidiadwy gan Adran Rhyfel yr Unol Daleithiau gan y Arfau Ffederal yn ystod hanner cyntaf y 19eg ganrif. Roedd y dechnoleg hon, ynghyd â sefydlu diwydiant offer peiriant, yn galluogi'r U.S. i gael gweithgynhyrchu ar raddfa fawr o beiriannau gwnïo, beiciau ac eitemau eraill ddiwedd y 19eg ganrif a daeth y system gweithgynhyrchu Americanaidd iddi. Mae trydaneiddio ffatri yn gynnar yn yr 20fed ganrif a chyflwyniad y llinell gynulliad a thechnegau arbed llafur eraill wedi creu y system o'r enw cynhyrchu mas.Yn 1876, enillodd Alexander Graham Bell y patent U.S. cyntaf dros y ffôn. Datblygodd labordy ymchwil Thomas Edison, un o'r cyntaf o'i fath, y ffonograff, y bwlb golau cyntaf parhaol, a'r camera ffilm hyfyw cyntaf. Arweiniodd yr olaf at ymddangosiad y diwydiant adloniant ledled y byd. Yn gynnar yn yr 20fed ganrif, cwmnïau Automobile Ransom E. Olds a Henry Ford boblogaidd ar linell y cynulliad. Gwnaeth y brodyr Wright, ym 1903, y daith gyntaf a reolir gan drymach na than aer.Arweiniodd y cynnydd o Faisiaeth a Natsïaeth yn y 1920au a'r 1930au i lawer o wyddonwyr Ewropeaidd, gan gynnwys Albert Einstein, Enrico Fermi, a John von Neumann, i ymfudo i'r Unol Daleithiau. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, datblygodd Prosiect Manhattan arfau niwclear, gan ddefnyddio yn yr Oes Atomig, tra bod Race Space wedi cynhyrchu datblygiadau cyflym mewn cregyn, deunydd gwyddoniaeth ac awyrennau.Arweiniodd dyfais y transistor yn y 1950au, elfen weithredol allweddol yn ymarferol i bob electroneg fodern, nifer o ddatblygiadau technolegol ac ehangiad sylweddol o ddiwydiant technoleg yr Unol Daleithiau.Arweiniodd hyn yn ei dro at sefydlu llawer o gwmnïau a rhanbarthau technoleg newydd o gwmpas y wlad megis Silicon Valley yng Nghaliffornia. Mae datblygiadau gan gwmnïau microprocesswyr Americanaidd megis Dyfeisiau Micro Uwch (AMD), a Intel ynghyd â meddalwedd cyfrifiadurol a chwmnïau caledwedd sy'n cynnwys Adobe Systems, Apple Inc., IBM, Microsoft a Sun Microsystems wedi creu a phoblogaidd y cyfrifiadur personol. Datblygwyd yr ARPANET yn y 1960au i gwrdd â gofynion yr Adran Amddiffyn, a dyma'r cyntaf o gyfres o rwydweithiau a ddatblygodd i'r Rhyngrwyd.Yna mae'r datblygiadau hyn yn arwain at bersonoli mwy o dechnoleg ar gyfer defnydd unigol. O 2013, roedd 83.8% o gartrefi Americanaidd yn berchen ar o leiaf un cyfrifiadur, ac roedd gan 73.3% wasanaeth Rhyngrwyd cyflym. Mae 91% o Americanwyr hefyd yn berchen ar ffôn symudol ym mis Mai 2013. Mae'r Unol Daleithiau yn rhedeg yn uchel o ran rhyddid defnydd o'r rhyngrwyd.Yn yr 21ain ganrif, daw tua dwy ran o dair o gyllid ymchwil a datblygu o'r sector preifat. Mae'r Unol Daleithiau yn arwain y byd mewn papurau ymchwil gwyddonol a ffactor effaith..
[Cynhyrchu mas][Meddalwedd]
12.Iechyd
[Llwytho Mwy Cynnwys ]


Hawlfraint @2018 Lxjkh