Aelod : Mewngofnodi |Cofrestru |Gwybodaeth llwytho i fyny
Chwilio
Gêm fideo
1.Hanes [Addasu ]
Defnyddiodd gemau cynnar ddyfeisiau electronig rhyngweithiol gyda gwahanol fformatau arddangos. Yr enghraifft gynharaf yw 1947-ffeilwyd "Dyfais Amaethu tiwb pelydr cathode" ar gyfer patent ar 25 Ionawr 1947, gan Thomas T. Goldsmith Jr. ac Estle Ray Mann, a chyhoeddwyd ar 14 Rhagfyr 1948, fel Patent yr Unol Daleithiau 2455992. Ysbrydoli gan dechnoleg arddangos radar, roedd yn cynnwys dyfais analog a oedd yn caniatáu i ddefnyddiwr reoli dot wedi'i dynnu ar fector ar y sgrin i efelychu taflegryn yn cael ei danio ar dargedau, a oedd yn darluniau wedi'u gosod i'r sgrin. Mae enghreifftiau cynnar eraill yn cynnwys: Cyfrifiadur Nimrod yng Ngŵyl Prydain 1951; Gêm gyfrifiadurol OXO tic-tac-toe gan Alexander S. Douglas ar gyfer yr EDSAC yn 1952; Tennis for Two, gêm rhyngweithiol electronig a beiriannwyd gan William Higinbotham yn 1958; Spacewar !, ysgrifennwyd gan fyfyrwyr MIT, Martin Graetz, Steve Russell, a Wayne Wiitanen ar gyfrifiadur PDC-1 DEC yn 1961; a'r pong ping pong-daro, gêm 1972 gan Atari. Defnyddiodd pob gêm ddulliau gwahanol o arddangos: defnyddiodd NIMROD banel o oleuadau i chwarae gêm Nim, defnyddiodd OXO arddangosfa graffigol i chwarae Tennis Tic-tac-toe ar gyfer Dau osgilosgop a ddefnyddiwyd i arddangos golwg ochr o lys tenis, a Spacewar! yn defnyddio arddangosfa fector PDC-1 DEC i gael dwy frwydr llongau lle ar ei gilydd.
Yn 1971, Computer Space, a grëwyd gan Nolan Bushnell a Ted Dabney, oedd y gêm fideo gyntaf a werthir yn fasnachol, sy'n cael ei weinyddu gan arian. Defnyddiodd deledu du-a-gwyn i'w arddangos, a gwnaed y system gyfrifiadurol o 74 sglodion TTL cyfres. Roedd y gêm yn ymddangos yn ffilm ffuglen wyddonol Soylent Green yn 1973. Dilynwyd Space Computer yn 1972 gan Magnavox Odyssey, y consol cartref cyntaf. Wedi'i fodelu ar ôl prototeip consol diwedd y 1960au a ddatblygwyd gan Ralph H. Baer o'r enw "Brown Box", roedd hefyd yn defnyddio teledu safonol. Dilynwyd y rhain ddwy fersiwn o Atari's Pong; fersiwn arcêd yn 1972 a fersiwn cartref yn 1975 a oedd yn cynyddu'n ddramatig boblogrwydd gêm fideo. Arweiniodd llwyddiant masnachol Pong i gwmnïau niferus eraill i ddatblygu cloniau Pong a'u systemau eu hunain, gan seilio'r diwydiant gêm fideo.
Arweiniodd llifogydd o gloniau Pong i'r ddamwain gêm fideo o 1977, a ddaeth i ben gyda llwyddiant prif ffrwd gêm saethwr Taito 1978 Space Invaders, gan nodi dechrau oes aur gemau fideo arcade ac ysbrydoli dwsinau o weithgynhyrchwyr i fynd i mewn y farchnad. Ysbrydolodd y gem beiriannau arcêd i fod yn gyffredin mewn lleoliadau prif ffrwd fel canolfannau siopa, siopau traddodiadol, bwytai a siopau cyfleustodau. Daeth y gêm hefyd yn destun nifer o erthyglau a straeon ar y teledu ac mewn papurau newydd a chylchgronau, gan sefydlu gemau fideo fel hobi prif ffrwd sy'n tyfu'n gyflym. Yn fuan, troddwyd trwyddedau Space Invaders ar gyfer yr Atari VCS (a elwir yn ddiweddarach fel Atari 2600), gan ddod yn "app ladd" cyntaf a chwarteru gwerthiannau'r consol. Roedd hyn yn helpu Atari i adennill o'u colledion cynharach, ac yn ei dro, adfywiodd Atari VCS y farchnad gêm fideo gartref yn ystod yr ail genhedlaeth o gonsolau, hyd at ddamwain gêm fideo Gogledd America ym 1983. Cafodd y diwydiant gêm fideo cartref ei hadfywio yn fuan wedyn gan llwyddiant eang y System Adloniant Nintendo, a oedd yn nodi newid yn dominiad y diwydiant gêm fideo o'r Unol Daleithiau i Siapan yn ystod y drydedd genhedlaeth o gonsolau.
[Hanes gemau fideo][Radar][Ffilm ffuglen wyddoniaeth][Diwydiant gemau fideo]
2.Trosolwg
2.1.Llwyfannau
2.1.1.PC
2.1.2.Consol
2.1.3.Handheld
2.1.4.Arcêd
2.1.5.Porwr gwe
2.1.6.Symudol
2.1.7.Rhithwir
2.2.Genres
2.3.Dosbarthiadau
2.3.1.Gemau achlysurol
2.3.2.Gemau difrifol
2.3.3.Gemau addysgol
2.4.Rheolwyr
3.Datblygu
3.1.Cynnwys i'w lawrlwytho
3.1.1.Pecyn Ymestyn
3.2.Addasiadau
3.3.Twyllo
3.4.Glitches
3.5.Wyau Pasg
4.Theori
5.Emulation
6.Agweddau cymdeithasol
6.1.Demograffeg
6.2.Diwylliant
6.3.Lluosogwyr
6.4.Effeithiau ymddygiadol
6.5.Gwrthwynebiadau i gemau fideo
7.Buddion posib
8.Cyfraddau a sensoriaeth
8.1.ESRB
8.2.PEGI
8.3.Yr Almaen: BPjM ac USK
9.Agweddau masnachol
9.1.Gwerthiannau gêm
9.2.Confensiynau
9.3.eSports
9.4.Hawlfraint gemau fideo
10.Amgueddfeydd
[Llwytho Mwy Cynnwys ]


Hawlfraint @2018 Lxjkh