Aelod : Mewngofnodi |Cofrestru |Gwybodaeth llwytho i fyny
Chwilio
Gêm fideo
1.Hanes
2.Trosolwg
2.1.Llwyfannau
2.1.1.PC
2.1.2.Consol
2.1.3.Handheld
2.1.4.Arcêd
2.1.5.Porwr gwe
2.1.6.Symudol
2.1.7.Rhithwir
2.2.Genres
2.3.Dosbarthiadau
2.3.1.Gemau achlysurol
2.3.2.Gemau difrifol
2.3.3.Gemau addysgol
2.4.Rheolwyr [Addasu ]
Gall gêm fideo ddefnyddio sawl math o ddyfeisiau mewnbwn i gyfieithu gweithredoedd dynol i gêm, mae'r rheolwyr gêm mwyaf cyffredin yn bysellfwrdd a llygoden ar gyfer "gemau cyfrifiadur, mae consolau fel arfer yn dod â gamepads penodol, mae consolau llaw wedi adeiladu botymau. Mae rheolwyr gêm eraill yn gyffredin a ddefnyddir ar gyfer gemau penodol fel olwynion rasio, gynnau ysgafn neu blychau dawnsio. Gellir defnyddio camerâu digidol hefyd fel rheolwyr gêm sy'n dal symudiadau corff y chwaraewr.
Wrth i dechnoleg barhau i symud ymlaen, gellir ychwanegu mwy ar y rheolwr i roi profiad mwy difrifol i'r chwaraewr wrth chwarae gemau gwahanol. Mae rhai rheolwyr sydd â rhagosodiadau fel bod y botymau wedi'u mapio yn ffordd benodol o wneud chwarae gemau penodol yn haws. Ynghyd â'r rhagosodiadau, gall chwaraewr weithiau ddefnyddio mapiau'r botymau er mwyn bodloni eu harddull chwarae yn well. Ar y bysellfwrdd a'r llygoden, mae gwahanol gamau yn y gêm eisoes wedi'u rhagosod ar gyfer allweddi ar y bysellfwrdd. Mae'r rhan fwyaf o gemau yn caniatáu i'r chwaraewr newid hynny fel bod y gweithredoedd yn cael eu mapio i wahanol allweddi sy'n fwy i'w hoffi. Mae'r cwmnïau sy'n dylunio'r rheolwyr yn ceisio gwneud y rheolwr yn apelio yn weledol a hefyd yn teimlo'n gyfforddus yn nwylo'r defnyddiwr.
Enghraifft o dechnoleg a ymgorfforwyd i'r rheolwr oedd y sgrîn gyffwrdd. Mae'n caniatáu i'r chwaraewr allu rhyngweithio â'r gêm yn wahanol nag o'r blaen. Gallai'r person symud o gwmpas yn y bwydlenni yn haws ac maent hefyd yn gallu rhyngweithio â gwahanol wrthrychau yn y gêm. Gallant godi rhai gwrthrychau, cyfarparu eraill, neu hyd yn oed symud yr amcanion allan o'r llwybr chwaraewyr. Enghraifft arall yw synhwyrydd symud lle mae symudiad pobl yn gallu cael ei ddal a'i roi mewn gêm. Mae rhai gemau synhwyrydd cynnig yn seiliedig ar ble mae'r rheolwr. Y rheswm am hynny yw bod signal sy'n cael ei anfon gan y rheolwr i'r consol neu gyfrifiadur fel bod y camau sy'n cael eu gwneud yn gallu creu symudiadau penodol yn y gêm. Gêmau webcam yw'r math arall o gemau synhwyrydd cynnig lle gall y person symud o gwmpas o'i flaen ac mae'r camau a gymerir yn cael eu hailadrodd mewn cymeriad y gêm yr ydych yn ei chwarae.
[Camera digidol]
3.Datblygu
3.1.Cynnwys i'w lawrlwytho
3.1.1.Pecyn Ymestyn
3.2.Addasiadau
3.3.Twyllo
3.4.Glitches
3.5.Wyau Pasg
4.Theori
5.Emulation
6.Agweddau cymdeithasol
6.1.Demograffeg
6.2.Diwylliant
6.3.Lluosogwyr
6.4.Effeithiau ymddygiadol
6.5.Gwrthwynebiadau i gemau fideo
7.Buddion posib
8.Cyfraddau a sensoriaeth
8.1.ESRB
8.2.PEGI
8.3.Yr Almaen: BPjM ac USK
9.Agweddau masnachol
9.1.Gwerthiannau gêm
9.2.Confensiynau
9.3.eSports
9.4.Hawlfraint gemau fideo
10.Amgueddfeydd
[Llwytho Mwy Cynnwys ]


Hawlfraint @2018 Lxjkh