Aelod : Mewngofnodi |Cofrestru |Gwybodaeth llwytho i fyny
Chwilio
Rhyfel Oer [Addasu ]
Roedd y Rhyfel Oer yn gyflwr o densiwn geopolityddol ar ôl yr Ail Ryfel Byd rhwng pwerau yn y Bloc Dwyrain (yr Undeb Sofietaidd a'i lloeren) a phwerau yn Western Bloc (yr Unol Daleithiau, ei gynghreiriaid NATO ac eraill). Nid yw haneswyr yn cytuno'n llwyr ar y dyddiadau, ond cyfnod amser cyffredin yw'r cyfnod rhwng 1947, y flwyddyn y cyhoeddwyd Truman Doctrin, polisi tramor yr Unol Daleithiau sy'n addo i gynorthwyo cenhedloedd dan fygythiad gan ehangiad Sofietaidd, a naill ai 1989, pan syrthiodd cymuniaeth yn y Dwyrain Ewrop, neu 1991, pan ddaeth yr Undeb Sofietaidd i ben. Defnyddir y term "oer" oherwydd nad oedd ymladd ar raddfa fawr yn uniongyrchol rhwng y ddwy ochr, ond roedd pob un ohonynt yn cefnogi rhyfeloedd rhanbarthol mawr a elwir yn rhyfeloedd dirprwyol.Rhannodd y Rhyfel Oer y gynghrair dros y rhyfel dros dro yn erbyn yr Almaen Natsïaidd, gan adael yr Undeb Sofietaidd a'r Unol Daleithiau fel dau uwchbenbweriad gyda gwahaniaethau economaidd a gwleidyddol dwys. Roedd yr Undeb Sofietaidd yn wladwriaeth Marcsaidd-Lenineidd dan arweiniad ei Blaid Gomiwnyddol yr Undeb Sofietaidd, a oedd yn ei dro yn cael ei dominyddu gan arweinydd gyda theitlau gwahanol dros amser, a phwyllgor bach o'r enw Politburo. Roedd y Blaid yn rheoli'r wasg, y milwrol, yr economi a llawer o sefydliadau. Roedd hefyd yn rheoli'r gwladwriaethau eraill yn y Bloc Dwyrain, ac yn pleidiau Comiwnyddol a ariennir ledled y byd, weithiau mewn cystadleuaeth â Tsieina Gomiwnyddol, yn enwedig yn dilyn rhaniad Sino-Sofietaidd o'r 1960au. Yn yr wrthblaid, safodd y Gorllewin cyfalafiaeth, dan arweiniad yr Unol Daleithiau, gweriniaeth ffederal gyda system arlywyddol dwy blaid. Roedd cenhedloedd y Byd Bloc y Gorllewin yn gyffredinol yn ddemocrataidd gyda sefydliadau yn y wasg ac annibynnol yn rhad ac am ddim, ond roeddent yn cael eu cyfuno'n economaidd a gwleidyddol â rhwydwaith o weriniaethau banana a chyfundrefnau awdurdodol eraill ledled y Trydydd Byd, y rhan fwyaf ohonynt oedd hen gytrefi Western Bloc.Roedd rhai llinellau blaen y Rhyfel Oer mawr fel Fietnam, Indonesia a'r Congo yn dal i fod yn gytrefi Gorllewinol ym 1947.Cododd bloc bach niwtral gyda'r Mudiad Heb Alinio; gofynnodd am gysylltiadau da gyda'r ddwy ochr. Nid oedd y ddau uwchbenbwr byth yn cymryd rhan yn uniongyrchol mewn ymladd arfog ar raddfa lawn, ond roeddent yn arfog iawn wrth baratoi ar gyfer rhyfel byd-eang niwclear posibl. Roedd gan bob ochr strategaeth niwclear a anogodd ymosodiad gan yr ochr arall, ar y sail y byddai ymosodiad o'r fath yn arwain at ddinistrio cyfanswm yr ymosodwr - yr athrawiaeth ddinistrio'n sicr (MAD). Ar wahân i ddatblygiad arsenals niwclear y ddwy ochr, a'u defnydd o heddluoedd milwrol confensiynol, mynegwyd y frwydr am oruchafiaeth trwy ryfeloedd dirprwyol ledled y byd, rhyfel seicolegol, ymgyrchoedd propaganda enfawr ac ysbïo, cystadlu mewn digwyddiadau chwaraeon a chystadlaethau technolegol megis y Race Space.Dechreuodd cam cyntaf y Rhyfel Oer yn y ddwy flynedd gyntaf ar ôl diwedd yr Ail Ryfel Byd ym 1945. Fe wnaeth yr Undeb Sofietaidd gyfuno ei reolaeth dros wladwriaethau'r Bloc Dwyrain, tra dechreuodd yr Unol Daleithiau strategaeth o gynhwysiad byd-eang i herio Sofietaidd pŵer, ymestyn cymorth milwrol ac ariannol i wledydd Gorllewin Ewrop (er enghraifft, cefnogi'r ochr gwrthcomiwnyddol yn Rhyfel Cartref Groeg) a chreu cynghrair NATO. Y Rhwystr Berlin (1948-49) oedd yr argyfwng mawr cyntaf o'r Rhyfel Oer. Gyda buddugoliaeth yr ochr gomiwnyddol yn Rhyfel Cartref Tsieineaidd ac ymosodiad Rhyfel Corea (1950-53), ehangodd y gwrthdaro. Roedd yr Undeb Sofietaidd ac UDA yn cystadlu am ddylanwad yn America Ladin a datganiadau anghyfannedd Affrica ac Asia. Yn y cyfamser, cafodd Chwyldro Hwngari 1956 ei stopio gan y Sofietaidd. Gwnaeth yr ehangiad a'r cynnydd gynyddol fwy o argyfyngau, megis yr Argyfwng Suez (1956), Argyfwng Berlin ym 1961, ac Argyfwng Tegiau Ciwba 1962.Yn dilyn Argyfwng Teglyn Ciwba, dechreuodd cyfnod newydd a welodd fod y rhaniad Sino-Sofietaidd yn cymhlethu cysylltiadau yn y maes comiwnyddol, tra bod cynghreiriaid yr Unol Daleithiau, yn enwedig Ffrainc, yn dangos mwy o annibyniaeth i weithredu. Mabwysiadodd yr Undeb Sofietaidd raglen rhyddfrydoli Prague Spring 1968 yn Tsiecoslofacia, a daeth Rhyfel Vietnam (1955-75) i ben gan orchfygu Gweriniaeth Fietnam gan yr Unol Daleithiau, gan annog newidiadau pellach.Erbyn y 1970au, roedd y ddwy ochr wedi ymddiddori mewn llunio lwfansau er mwyn creu system ryngwladol fwy sefydlog a rhagweladwy, gan ddefnyddio cyfnod o détente a welodd Sgyrsiau Cyfyngiadau Arfau Strategol a chysylltiadau agor UDA â Gweriniaeth Pobl Tsieina fel strategol gwrthbwyso i'r Undeb Sofietaidd. Cwympodd Détente ar ddiwedd y degawd gyda dechrau'r Rhyfel Sofietaidd-Afghan ym 1979. Roedd cyfnodau tensiwn uchel yn y 1980au cynnar, gyda'r gostyngiad Sofietaidd o Flight Lines Lines 007 (1983), a "The Archer Able" Ymarferion milwrol NATO (1983). Cynyddodd yr Unol Daleithiau bwysau diplomyddol, milwrol ac economaidd ar yr Undeb Sofietaidd, ar adeg pan oedd y wladwriaeth gomiwnyddol eisoes yn dioddef o annisgwyl economaidd. Yng nghanol yr 1980au, cyflwynodd yr arweinydd Sofietaidd newydd, Mikhail Gorbachev, ddiwygiadau rhyddfrydoli perestroika ("ad-drefnu", 1987) a glasnost ("agoredrwydd", tua 1985) a daeth i ben i gymryd rhan Sofietaidd yn Afghanistan. Tyfodd pwysau ar gyfer annibyniaeth genedlaethol yn gryfach yn Nwyrain Ewrop, yn enwedig Gwlad Pwyl. Yn y cyfamser, gwrthododd Gorbachev ddefnyddio milwyr Sofietaidd i atgyfnerthu'r cyfundrefnau Paratoadau Warsaw sy'n digwydd yn y gorffennol. Y canlyniad yn 1989 oedd ton o chwyldroadau a oedd yn heddychlon (ac eithrio'r Chwyldro Rwmania) yn gorfywio holl gyfundrefnau comiwnyddol Canolbarth a Dwyrain Ewrop.Collodd y Blaid Gomiwnyddol yr Undeb Sofietaidd ei reolaeth a chafodd ei wahardd yn dilyn ymgais ymladd ymosodol ym mis Awst 1991. Arweiniodd hyn yn ei dro at ddiddymiad ffurfiol yr Undeb Sofietaidd ym mis Rhagfyr 1991 a chwympodd cyfundrefnau comiwnyddol mewn gwledydd eraill megis Mongolia, Cambodia a De Yemen. Arhosodd yr Unol Daleithiau fel unig bŵer y byd.Mae'r Rhyfel Oer a'i digwyddiadau wedi gadael etifeddiaeth sylweddol. Cyfeirir ato yn aml mewn diwylliant poblogaidd, yn enwedig mewn cyfryngau sy'n cynnwys themâu o ysbïo (er enghraifft, masnachfraint ffilm James Bond rhyngwladol llwyddiannus) a'r bygythiad o ryfel niwclear..
[Yr Ail Ryfel Byd]
1.Gwreiddiau'r tymor
2.Cefndir
2.1.Chwyldro Rwsia
2.2.Cyfnod Rhyngri
2.3.Dechrau'r Ail Ryfel Byd
3.Diwedd yr Ail Ryfel Byd (1945-47)
3.1.Cynadleddau rhyfel yn ymwneud ag Ewrop ar ôl y rhyfel
3.2.Cynhadledd Potsdam a ildio Japan
3.3.Dechrau'r Bloc Dwyreiniol
3.4.Paratoi ar gyfer "rhyfel newydd"
4.Dechrau'r Rhyfel Oer (1947-53)
4.1.Cynnwys a Thriniaeth Truman
4.2.Cynllun Marshall a coup d'état Tsiecoslofacia
4.3.Cominform a'r Rhannu Tito-Stalin
4.4.Lloches Berlin ac awyr agored
4.5.Dechreuadau NATO a Radio Free Europe
4.6.Rhyfel Cartref Tsieineaidd a SEATO
4.7.Rhyfel Corea
5.Argyfwng a chynyddu (1953-62)
5.1.Khrushchev, Eisenhower a di-Stalinization
5.2.Cytundeb Warsaw a Chwyldro Hwngari
5.3.Berlin ultimatum ac integreiddio Ewropeaidd
5.4.Cystadleuaeth yn y Trydydd Byd
5.5.Rhaniad Sino-Sofietaidd
5.6.Ras Gofod
5.7.Chwyldro Cuban ac Ymosodiad Bae Moch
5.8.Argyfwng Berlin 1961
5.9.Argyfwng Tegiau Ciwbaidd a Khrushchev's ouster
6.Gwrthwynebu trwy détente (1962-79)
6.1.Tynnu allan Ffrangeg o NATO
6.2.Ymosodiad Tsiecoslofacia
6.3.Doctriniaeth Brezhnev
6.4.Gwasgariadau Trydydd Byd
6.5.Cyfresiad Sino-Americanaidd
6.6.Nixon, Brezhnev, a détente
6.7.Diwedd y 1970au yn dirywio cysylltiadau
7."Yr Ail Ryfel Oer" (1979-85)
7.1.Rhyfel Sofietaidd yn Afghanistan
7.2.Reagan a Thatcher
7.3.Symudrwydd Undeb Pwyleg a chyfraith ymladd
7.4.Materion milwrol ac economaidd Sofietaidd ac Unol Daleithiau
8.Y blynyddoedd olaf (1985-91)
8.1.Diwygiadau Gorbachev
8.2.Dweud wrth y berthynas
8.3.Dwyrain Ewrop yn torri i ffwrdd
8.4.Gweriniaethau Sofietaidd yn torri i ffwrdd
8.5.Diddymiad Sofietaidd
9.Achosion
9.1.Mewn diwylliant poblogaidd
10.Hanesyddiaeth
[Llwytho Mwy Cynnwys ]


Hawlfraint @2018 Lxjkh